• Sprzedaż i dystrybucja paliw

  Rozwiń skrzydła i napędzaj swoją firmę z Sokół Holding Sp. z o.o.

 • Sokół Holding Sp. z o.o.

  Sprawdzony dostawca paliw
 • 1
 • 2
 • sieci zewnętrzne
 • odwodnienia terenu
 • drenaże odwadniające
 • odwodnienia liniowe
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe w obiektach przemysłowych i paliwowych
 • instalacje odzysku glikolowego
 • instalacje pary i kondensatu
 • instalacje wentylacyjne
 • instalacje c.o.
 • przyłącza wodno-kanalizacyjne
 • węzły cieplne
 • wymiennikownie hydrofornie
 • roboty ziemne
 


Wykonujemy również kompleksowo przebudowy i modernizacje stacji paliw oraz baz paliwowych.

Oferujemy wysoką jakość wykonywanych robót oraz terminowość w realizacji harmonogramu prac.

Posiadamy wysokiej jakości sprzęt i wykwalifikowaną kadrę.

Jakość wykonywanych robót przez naszą firmę jest wysoka a ceny konkurencyjne i do negocjacji.

Jesteśmy zainteresowani podjęciem z Państwem współpracy przy realizacji kontraktów i umów krótko jak i długoterminowych.